هاست ویندوز

 • هاست 100 مگ ویندوز

  • فضای هاست = 100 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • هاست 250 مگ ویندوز

  • فضای هاست = 250 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • هاست 500 مگ ویندوز

  • فضای هاست = 100 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • هاست 1 گیگ ویندوز

  • فضای هاست = 1024 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • هاست 2 گیگ ویندوز

  • فضای هاست = 2048 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • هاست 4 گیگ ویندوز

  • فضای هاست = 2048 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • سرور اشتراکی VIP

Powered by WHMCompleteSolution