هاست ویندوز

هاست 100 مگ ویندوز

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 250 مگ ویندوز

فضای هاست = 250 مگابایت
ترافیک ماهانه = 12 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 500 مگ ویندوز

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 1 گیگ ویندوز

فضای هاست = 1024 مگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 2 گیگ ویندوز

فضای هاست = 2048 مگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 4 گیگ ویندوز

فضای هاست = 2048 مگابایت
ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 6 گیگ ویندوز

فضای هاست = 6144 مگابایت
ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

سرور اشتراکی VIP
ربات بازدید سایت آی پی ایران