میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل 250MB - Email1

فضا = 250 مگابایت
ترافیک ماهانه = 2 گیگابایت
کنترل پنل= دارد
تعداد اکانت پست الکترونیک = 10
Pop3 Smtp Imap Webmail
محل دیتاسنتر = ایران . آلمان

میزبانی ایمیل 500MB - Email2

فضا = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
کنترل پنل= دارد
تعداد اکانت پست الکترونیک = 20
Pop3 Smtp Imap Webmail
محل دیتاسنتر = ایران . آلمان

میزبانی ایمیل 1000MB - Email3

فضا = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
کنترل پنل= دارد
تعداد اکانت پست الکترونیک = 50
Pop3 Smtp Imap Webmail
محل دیتاسنتر = ایران . آلمان